Tumblelog by Soup.io
 • retro-girl
 • samdyaj
 • onealahhh
 • opheliac
 • ekatierina
 • josephdpav
 • vitolynu
 • ramosxvwq
 • isabellemonamour
 • stonerr
 • bialy-krolik
 • absolem
 • pannakies
 • cinnamomum
 • angua
 • dnienie
 • hormeza
 • findesiecle
 • beyond-invisible
 • justmadd
 • keithpeligro
 • lalita-powar-37
 • annagret
 • proteinpirate
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
3075 cf3a 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
3019 1446 500
3021 f493 500
3023 336e
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianables nables
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
Reposted frompaasiak paasiak viapiehus piehus
2723 4a73
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
2710 cc9c 500
to podobno ja, wg. testu https://www.16personalities.com/
8747 2246

chaosophia218:

Plan of the Constitution of Man according to Fabre D’Olivet.

Tags: gnosis
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viamental-cat mental-cat
5499 60a8 500
Reposted fromdaelmo daelmo viayoungandstupid youngandstupid
9628 1b81
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl